Logo Weergaaf

Sinds 2008 brengt Weergaaf mensen in de zorgsector in beweging. Fysiek, maar in de eerste plaats mentaal en emotioneel. Op een persoonlijke en eigenzinnige manier ontwikkelen en produceren zij interactieve interieurs, waarbij de zintuigen van de gebruiker centraal staan.

Met het verhuizen naar een nieuw pand, vonden zij het ook tijd voor een nieuw logo.
Wat de zintuigen, meningen en concepten bundelt tot één sterk nieuw concept.