Diverse uitingen voor Driessen HRM

Voor de HRM dienstverlener, Driessen, heb ik afgelopen maanden uitéénlopende opdrachten mogen ontwerpen.
Dit zijn uitingen die zowel intern als extern gecommuniceerd worden. En gaan van publicaties, tot uitnodigingen tot infographics.

Een erg diverse opdrachtgever die binnen de publieke sector hiermee werkgevers en organisaties, werkenden en werkzoekenden probeert te bereiken.