Brochure Marell Tennis academie

De kernactiviteit van Marell Sports is het verzorgen van tennistrainingen. Hiervoor presenteren zij een totaalpakket met trainingen voor zowel de recreatieve als de prestatieve tennissers en een totaalpakket aan diensten (verzorgen en verwerken van inschrijfformulieren, versturen van bevestigingen, factureren en het verwerken van betalingen) aan verenigingen en bedrijven.

Om dat duidelijk naar buiten te brengen hebben we tezamen een brochure ontworpen.

Marell folder