Om een duidelijk beeld te geven van mijn kennen en kunde is onder het kopje ‘mijn diensten’ recentelijk werk, van de diverse klanten, uit verschillende ontwerp principes opgenomen.

Per principe zijn een aantal projecten uitgewerkt. Hier en daar vindt overlap plaatsen binnen de verschillende disciplines.